Budowa ogrodzenia a Prawo Budowlane

OgrodzenieW większości krajów wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę jeśli przekracza ono 2m wysokości lub jeśli ma być zbudowane na granicy działki gruntów sąsiadujących. Zasady dotyczące odległości, na jaką można postawić ogrodzenie od granicy działki, różnią się w zależności od lokalnych przepisów i wymogów. W Polsce zgodnie z art. 49 Kodeksu cywilnego, właściciel może wybudować ogrodzenie na granicy swojej działki. W przypadku, gdy budowa ogrodzenia ma być na granicy z sąsiadem, właściciel musi jednak uzyskać zgodę sąsiada na budowę ogrodzenia na granicy.

Jeśli ogrodzenie ma być postawione przy drodze gminnej dojazdowej odległość ta powinna wynosić co najmniej 0,5 m od krawędzi drogi. Jeśli ogrodzenie ma być postawione przy drodze gminnej zbiorczej lub głównej ,odległość ta powinna wynosić co najmniej 3 m od krawędzi drogi.

Budowa ogrodzenia przy drodze powiatowej lub wojewódzkiej jest regulowana przepisami prawa budowlanego, a także przepisami dotyczącymi ochrony dróg publicznych co wiąże konieczność  uzyskania zgody od powiatowego lub wojewódzkiego zarządu dróg. Zgodnie z ustawą Prawo budowlane, odległość od drogi powiatowej/ wojewódzkiej, na jaką można postawić ogrodzenie, zależy od klasy drogi.

Ogrodzenie tzw. Sąsiedzkie czyli do użytku sąsiadów stanowi z kolei rozwiązanie da tych którzy chcą wydzielić swoje prywatne tereny, ale nie chcą wydawać oddzielnie pieniędzy na dwa różne ogrodzenia. Tego typu rozwiązanie ma wiele zalet ale jeśli stosunki sąsiedzkie nie są zbyt przyjazne to rodzą się pewne trudności. W przypadku ogrodzeń murowanych lub betonowych warto również pamiętać o konieczności uzyskania pozwolenia na budowę. Warto zaznaczyć, że przed budową ogrodzenia, należy upewnić się, że wszyscy sąsiedzi są zgodni co do jego budowy i korzystania z niego. W przeciwnym razie, budowa takiego ogrodzenia może prowadzić do konfliktów sąsiedzkich.

Podsumowując temat Bloga warto dodać , że budowa ogrodzenia to szczególne wyzwanie i jeśli chcielibyśmy się pokusić na niewątpliwie atrakcyjne finansowo rozwiązanie nie mam doświadczenia w pracach budowlanych lepiej wynająć Firmę godną zaufania . Firma zajmie się wszystkimi etapami budowy (pomiar, projekt, produkcja materiałów oraz montaż). Będziemy mieli pewność, że wszystko zostanie wykonane prawidłowo, bezpiecznie i zgodnie z przepisami prawa.